Linker

Lenke til Trond Fredriksen, Billedhogger, (min mann og web-medhjelper):

http://www2.hit.no/ansatte/fredriks/hjemmeside.htm

Lenke til Ragnhildrød økologiske urtegård:

www.ragnhildrodurter.no